LITERASI KOMPUTER TING 1

TOPIK PELAJARAN LITERASI KOMPUTER
TINGKATAN 1
1.       Pengurusan Makmal Komputer
2.      Organisasi Makmal
         3.     Etika dalam Penggunaan Komputer
         4.     Perkakasan Komputer: Pengenalan Kepada Komputer
         5.     Jenis-jenis Komputer
         6.     Pengenalan kepada Sistem Komputer
         7.     Sistem Unit
         8.     Periferal
         9 .    Peranti Input  
1      10.    Peranti Output 
1      11.   Perkembangan Teknologi Semasa
1     12.     Pengenalan kepada Perisian Komputer
1     13.     Sistem Operasi
1     14.     Pengurusan Fail
1     15.     Perisian Utiliti
1     16.     Perisian Aplikasi
1     17.     Perisian “Microsoft Word”
1     18.     Perisian “Microsoft Excel”
1     19.     Perisian “Microsoft Power Point”

No comments:

Post a Comment