SAINS TING 1

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA SAINS
1.1 Memahami sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian
1.2 Memahami langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik
1.3 Mengetahui kuantiti fizik dan unitnya.
1.4 Memahami penggunaan alat pengukuran
1.4 Kaedah Sesaran Air
1.5 Memahami konsep jisim
1.6 Menyedari kepentingan unit piawai dalamkehidupan harian

BAB 2 : SEL SEBAGAI UNIT KEHIDUPAN
 2.1 Memahami Sel
2.2 Memahami organisma unisel dan multisel
2.3 Memahami sel membentuk tisu, organ dan sistem dalam badan manusia.
2.4 Menyedari manusia adalah organisma yang kompleks.

BAB 3 : JIRIM
3.1 Memahami jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang
3.2 Memahami tiga keadaan jirim.
3.3 Memahami konsep ketumpatan
3.4 Menghargai penggunaan ciri-ciri jirim dalam kehidupan harian

BAB 4 : KEPELBAGAIAN SUMBER DI BUMI
4.1 Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi
4.2 Memahami unsur, sebatian dan campuran
4.3 Menghargai kepentingan kepelbagaian sumber Bumi kepada manusia

BAB 5 : UDARA DI SEKELILING KITA
5.1 Memahami komponen dalam udara
5.2 Memahami ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida
5.3 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi
5.4 Memahami bahawa oksigen diperlukan untuk pembakaran
5.5 Menganalisa kesan pencemaran udara
5.6 Menyedari kepentingan untuk mengekalkan udara yang bersih

BAB 6 : SUMBER TENAGA
6.1 Memahami pelbagai bentuk dan sumber tenaga
6.2 Memahami tenaga boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui
6.3 Menyedari kepentingan memulihara sumber tenagaBAB 7 : HABA
7.1 Memahami haba sebagai suatu bentuk tenaga
7.2 Memahami pengaliran haba dan kesannya
7.3 Menganalisa kesan haba ke atas jirim
7.4 Mengaplikasi prinsip pengembangan dan pengecutan jirim
7.5 Memahami bahawa permukaan objek yang gelap dan kusam menyerap dan
      membebaskan habadengan lebih baik
7.6 Menghargai faedah pengaliran haba


No comments:

Post a Comment